2 – Quy trình sản xuất được thực hiện như thế nào ?

Quy trình sản xuất của chúng tôi được kiểm soát theo một hệ thống tiêu chuẩn. khâu kiểm soát nguyên liệu đầu vào chặt chẽ, cùng với các chứng chỉ CO-CQ rõ ràng, bảo đảm chất lượng đầu vào. Sản phẩm được kiểm soát kỹ từ bản vẽ 2D&3D, rồi mới được tiến hành thực hiện sản xuất. Đội ngũ QC kiểm tra nghiêm ngặt mọi bộ phận bằng các thiết bị kiểm tra hiện đại và báo cáo kiểm tra đầy đủ trước khi giao hàng.