3 – Chất lượng được Sidoki kiểm soát như thế nào?

Chúng tôi có phòng QC với đầy đủ các trang thiết bị đo hiện đại như: máy CMM, ,máy profie, các dụng cụ đo chính xác mitutoyo, dưỡng thử và các loại dưỡng ren chuẩn. Các chi tiết gia công bên Sidoki chúng tôi trước khi xuất hàng đều được kiểm soát 100%, có checksheet và biên bản kiểm tra đầy đủ.