Liên hệ

Get in touch with us

  Contact Us

  Feel free to ask for details, don't save any questions!

  Our Factory

  Nhà máy: Machining Precision MFG

  Địa chỉ: KCN Phùng, tt Phùng, Đan Phượng, Hà Nội

  Điện thoại: 0918-868-981