Liên hệ

TDB Machining Precision

Cụm công nghiệp Phùng, Đan Phượng, Hà Nội

Hỗ trợ

0969-828-515

Bán hàng

033-515-8181

Địa chỉ Email

Gửi tin nhắn đến chúng tôi

Hãy gửi tin nhắn cho chúng tôi để sớm nhận được phản hồi hỗ trợ về kỹ thuật.