Một số ứng dụng của máy CNC trong ngành công nghiệp cơ khí